นายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามและสรุปผลการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 14 กันยายน 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล นายสงคราม อินทร์เพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ น.ส.จิรัชญา ชนะราวี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและน.ส.มณีรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามและสรุปผลการเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม.จำนวน 26 คน เจ้าหน้าที่รพ.สต.อุทัยสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม รพ.สต.อุทัยสวรรค์ ต่อจากนั้นร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจำนวน 24 ครอบครัว ซึ่งทุกครอบครัวสามารถผ่านพ้นช่วงความยากลำบากทางจิตใจได้ด้วยดี และมีเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ติดตามดูแลในการรักษาเยียวยาจิตใจอย่าต่อเนื่อง ณ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู