นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลผาขาว

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เขตบริการสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลผาขาว โดยมีนายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผาขาว ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากรและนำเสนอการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ณ โรงพยาบาลผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย