นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหนองหิน

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เขตบริการสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหนองหิน โดยมีนายแพทย์อมร จันทร์ดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหินให้การต้อนรับพร้อมบุคลากรและนำเสนอการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ณ โรงพยาบาลหนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย