นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลปากชม

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เขตบริการสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลปากชม โดยมีนายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากชมให้การต้อนรับพร้อมบุคลากรและนำเสนอการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ณ โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย