แผนปฏิบัติการรพจ.เลยฯปี62

แผนปฏิบัติการรพจ.เลยฯปี62

1. เด็กและวัยรุ่น

2. รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

3. EC

4. พรบ 2551

5. วิกฤต

6. ก่อความรุนแรง

7. ผู้ต้องขังเรือนจำ

8. ซึมเศร้า

9. พิการทางจิต เพิ่มเติม

10. ผู้สูงอายุเพิ่มเติม