โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอขอบพระคุณธารน้ำใจที่คุณยายทองทิพย์ การุญญเวทย์และครอบครัว

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอขอบพระคุณธารน้ำใจที่คุณยายทองทิพย์ การุญญเวทย์และครอบครัว จาก อ.ผาขาว จ.เลย มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท ให้แก่กองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อไป🙏🙏🙏🙏