ทีม MCATT  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และสหวิชาชีพลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 2563 ทีม MCATT  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และสหวิชาชีพลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมกับนางธนิดา เมืองเฉลิม ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำภูพร้อมเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งในวันนี้ได้ลงเยี่ยมบ้านนักมวยที่เป็นเคสมีประวัติการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกของจังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันรักษาหายแล้วและทำการดูแลตนเองหลังการรักษาต่อที่บ้านตามหลัก Home Quarantine โดยทางทีมได้เยียวยาจิตใจของนักมวยและคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้านรอบข้าง เพื่อทำความเข้าใจ รับฟังปัญหา และแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่