นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) จำนวน 500 ชิ้น Face Shield 3 ชิ้น และชุด Coverall 1 ชุด นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานิ