โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากร้านเหรียญทองโลหะกิจและคุณอารดาบริจาคอาหารทะเลให้โรงครัวไว้ทำอาหารให้ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากร้านเหรียญทองโลหะกิจและคุณอารดาบริจาคอาหารทะเลให้โรงครัวไว้ทำอาหารให้ผู้ป่วยใน รพ.จิตเวชเลยฯ 🙏🙏🙏😊😊😊