นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯพร้อมบุคลากร ขอขอบพระคุณ กรมทางหลวงเลยเขต 1 ที่อนุเคราะห์การปรับภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯพร้อมบุคลากร ขอขอบพระคุณ กรมทางหลวงเลยเขต 1 ที่อนุเคราะห์การปรับภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลโดยการตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ออก เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อนในช่วงเข้าฤดูฝนของประเทศไทย⛈⛈⛈😊😊😊