ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมบุคลากรต้อนรับตัวแทนและทีมช่างจากบริษัท KNC TYRE PLUS จังหวัดเลย ออกให้บริการ แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฟรี

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมบุคลากรต้อนรับตัวแทนและทีมช่างจากบริษัท KNC TYRE PLUS จังหวัดเลย

ออกให้บริการสลับยางรถยนต์ เติมลมรถยนต์ ถ่วงล้อรถยนต์ และเชคความพร้อมของรถยนต์แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฟรี ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 🙏โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ในความห่วงใยและเป็นกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข🙏