โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมกรมสุขภาพจิตครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมประชุมกรมสุขภาพจิตครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่5/2563 นำโดยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการประชุมกรมในครั้งนี้ วาระการประชุมเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมสุขภาพจิตโดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลและสถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รูปภาพประกอบอธิบดีโดย อรรณนพ ชาญด้วยกิจ