ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ร่างประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่