ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่