วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก “การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด” World Suicide Prevention Day 2020

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก “การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด” World Suicide Prevention Day 2020

 #ฟังด้วยหัวใจ #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #สายด่วนสุขภาพจิต1323 ช่วยกันสังเกตุคนรอบข้างนะคะ/ครับ ว่าเสี่ยง #ฆ่าตัวตาย หรือไม่?☺️☺️☺️