นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นศิริมงคล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น. นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นศิริมงคล โดยทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานต่อไป ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์