นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล”ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล”ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงพยาบาล และพื้นที่บริเวณศาลเจ้าตายายประจำโรงพยาบาล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์