ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภค จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคบริโภค จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ เพื่อใช้สนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากท่านเป็นอย่างสูง