วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ครบรอบ 21 ปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ครบรอบ 21 ปี ครั้งนี้ นพ.สมชาย ชมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยด้านเวชกรรมป้องกัน น.ส.ชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย และคณะผู้แทนโรงพยาบาลเลย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันนี้ โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ได้นำบุคลากรร่วมตักบาตรพร้อมถวายสังฆทานและจตุปัจจัย รับศีลจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย จากนั้นได้นำบุคลากรร่วมไหว้พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลในจุดต่างๆ ศาลตายายซึ่งเป็นศาลประจำโรงพยาบาลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทุกท่านตลอดจนผู้เข้ารับบริการ หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารและเยี่ยมชมโรงทานจากบุคลากรในโรงพยาบาลและผู้ใจบุญที่นำมาบริจาคในวันนี้ ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์