การจัดการความเครียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

การจัดการความเครียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

สุขภาพและความเข้มแข็งของจิตใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเครียดและการช่วยเหลือทางจิตสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุย การสนับสนุนความจำเป็นของบุคลากรที่ให้บริการ แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

#COVID19 #โควิด19 #กรมสุขภาพจิต