อย่าประมาท กาดอย่าตก ไม่ตื่นตระหนก แต่เราต้องตระหนัก

“อย่าประมาท กาดอย่าตก ไม่ตื่นตระหนก แต่เราต้องตระหนัก” โรงพยาบาลจิตเวชเลยห่วงใยสุขภาพกายและสุขภาพใจทุกท่านนะคะ/ครับ

#กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #COVID19 #เราจะผ่านไปด้วยกัน  😊