เรามาตรวจเช็คสุขภาพใจกันนะคะ/ครับ

“เรามาตรวจเช็คสุขภาพใจกันนะคะ/ครับ”

#กรมสุขภาพจิต #COVID19 #ศูนย์สุขภาพจิตที่8 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ😊