เรามารับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ กับหลัก D-M-H-T-T

“เรามารับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ กับหลัก D-M-H-T-T กันนะคะ ไม่ประมาท กาดอย่าตก ไม่ตื่นตระหนกแต่เราต้องตระหนักนะคะ/ครับ”

#กรมสุขภาพจิต #COVID19 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ🥰#เราจะผ่านไปด้วยกัน