โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งงดเยี่ยมผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งงดเยี่ยมผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 จะดีขึ้น นะคะ/ครับ😊ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์🥰