เรื่อง วัคซีนโควิดที่ผู้ป่วยโรคประจำตัวต่อไปนี้ควรรู้

ลุ่มผู้ป่วย ฉีดหรือไม่ฉีดดี?
ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวกับวัคซีนโควิด ชวนฟังคำตอบกับคำถามในใจ ที่รับรองว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวสงสัย!!