นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 25645 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมตัวแทนหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเลยเข้าร่วม ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมือง จ.เลย