กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิต รุ่นที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 2 เมษายน 2564 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิต รุ่นที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายอิทธิพล พลบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยาเสพติด และนางบุษลักษณ์ สาฆะ หัวหน้างานสุขภาพจิต เข้าร่วมในการจัดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในชุมชน และให้เกิดระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจิตเวชยาเสพติดในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู