นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี หรือ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี หรือ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีและตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย