โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 3 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 3 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล สามารถประเมินอาการและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ และ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรืองร่วมเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจ.หนองบัวลำภู บุคลากรในเครือข่ายสาธารณรสุข และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ตำรวจและปลัดอำเภอในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมเอราวัณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู