โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ไทยเลย” จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเลย

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลพร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ไทยเลย” จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยในวันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นพิธีเปิดโครงการซึ่งได้รับเกียรติจากนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.ต.วรวัฒณ์ มะลิ ผบก.ภ.จว.เลยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบอุปกรณ์ไม้ง่ามแก่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และในวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นการร่วมสังเกตการณ์ การฝึกอบรมยุทธวิธีการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม กรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ ให้กับทีมระงับเหตุประจำตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 ตำบล ผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน ณ สนามหน้า อาคารตำรวจภูธรจังหวัดเลย