นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และนายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และนายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมบุคลากรรวมทั้งหมด 13 ท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ(IC)เป็นผู้ควบคุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 ซึ่งโรงพยาบาลได้ดำเนินการตามมาตรฐานการพยาบาลเริ่มตั้งแต่จุดที่1 จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือ ลงทะเบียนทำบัตร จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนักวัดความดัน จุดที่3 ซักประวัติประเมินและลงนามยินยอมรับวัคซีน จุดที่4 รอฉีดวัคซีน จุดที่5 ฉีดวัคซีน จุดที่6 ยืนยันฉีดวัคซีนบันทึกข้อมูลพิมพ์สติ๊กเกอร์บอกเวลา จุดที่7 พักสังเกตอาการ 30 นาทีพร้อมลงทะเบียน “หมอพร้อม” จุดที่8 ติดตามอาการและรับใบนัด ณ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์