เลื่อนการทดสอบสุขภาพจิตและสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่งเภสัชกร

รายละเอียด