โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์รับมอบของบริจาคจากห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัดเลย

วันที่ 28 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์รับมอบของบริจาคจากห้างเทสโก้ โลตัส จังหวัดเลย ได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ น้ำยาทำความสะอาด และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากท่านเป็นอย่างยิ่ง