นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานพิธีฌาปณกิจศพ ด.ต.กิจเกษม คุณาชนม์ บิดาของนางสาวธัญรัต คุณชนม์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในงานพิธีฌาปณกิจศพ ด.ต.กิจเกษม คุณาชนม์ บิดาของนางสาวธัญรัต คุณชนม์ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯเข้าร่วม ณ วัดวิเวกธรรมคุณ อ.เมือง จ.เลย