โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 29 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านบริหารพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบาย การให้บริการ 30บาทไม่มีใบส่งตัว กระบวนการให้บริการการรักษาโรคทางจิตเวชในเขตพื้นที่สุขภาพจิตที่ 8 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการและสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในการดำเนินงาน หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการให้บริการงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์