โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน เมษายน

วันที่ 29 เมษายน 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และน.ส.วนิดา พงษทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน เมษายน ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้รับการตรวจจำนวน 3 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ #ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ

ขอบพระคุณภาพประกอบข่าว จาก เรือนจำจังหวัดเลย