สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 เดือนเมษายน 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 เดือนเมษายน 64