ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

รายละเอียด