ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งนายช่างโยธา

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่งนายช่างโยธา