ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 17, 2018 พิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น
ตุลาคม 17, 2018 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น
ตุลาคม 17, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการ ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
ตุลาคม 10, 2018 ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) พื้นที่ใช้สอย 2250 ตารางเมตร
ตุลาคม 10, 2018 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นชใต้ถุน) พื้อนที่ใช้สอย 2250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตุลาคม 9, 2018 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภุณฑ์ ประจำเดือน กันยายน 2561
ตุลาคม 9, 2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.61 ประจำเดือนกันยายน
ตุลาคม 8, 2018 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตุลาคม 8, 2018 แนบประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตุลาคม 5, 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 62 รายการอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)