ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 6, 2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.62 ประจำเดือนมกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 1, 2019 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาซื้อยา Sodium Valproate 200 mg
มกราคม 22, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด
มกราคม 22, 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด
มกราคม 10, 2019 ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
มกราคม 10, 2019 เอกสารประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
มกราคม 10, 2019 รายงานพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มกราคม 7, 2019 เอกสารร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด
มกราคม 7, 2019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
มกราคม 7, 2019 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562