ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 17, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ธันวาคม 17, 2018 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562
ธันวาคม 6, 2018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์การแพทย์
ธันวาคม 6, 2018 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการครุภัณฑ์การแพทย์
พฤศจิกายน 19, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น
พฤศจิกายน 19, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พฤศจิกายน 19, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 19, 2018 ประกวดราคาซื้อยา Sodium valproate 200mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พฤศจิกายน 16, 2018 เอกสารประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
พฤศจิกายน 16, 2018 รายงานผลการการพิจารณาปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์