ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 20, 2018 เอกสารแนบประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
สิงหาคม 20, 2018 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอาหาร
สิงหาคม 17, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สิงหาคม 17, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
สิงหาคม 15, 2018 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัย)
สิงหาคม 15, 2018 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วย)
สิงหาคม 15, 2018 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบริการเอกชนความสะอาดอาคารที่ทำการ)
สิงหาคม 14, 2018 เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน
สิงหาคม 14, 2018 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรกฎาคม 18, 2018 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561